Istnieje możliwość uzyskania stypendium szkolnego dla uczniów.

Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe w wysokości 456zł na osobę w rodzinie.  Wnioski do pobrania znajdują się w sekretariacie szkoły oraz w OPS-ie w Górze Kalwarii.

Wnioski należy składać w OPS-si w Górze Kalwarii do dnia 13 września 2013 roku.